Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri, Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Jorma Eton tie 8, 96100 Rovaniemi
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvonta järjestetään Rovaniemen Teatterin hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Rovaniemen Teatterin henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan viiden arkityöpäivän kuluessa. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostilla. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin.

Palkintoon liittyvät ehdot

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle viiden (5) päivän kuluessa arvonnasta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

Arpajaisvero

Rovaniemen Teatteri – Lapin aleuteatteriyhdistys ry vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

Muut ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista järjestäjän hallinnoimilla Facebook- ja Instagram-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.